ورود

صنایع نساجیفرش و سایر کفپوش ها

1444120962
محل بافت: قم
استانداردها : استاندارد ISO
شرکت :
17839890733553762415
فرش عظیم زاده
احد عظیم زاده، مدیر عامل شرکت خانه فرش عظیم
متولی محصول : تولیدکننده