ورود

صنایع دباغی و چرمکیف و کفش

charm-mashhad-kif
کیف اداری تهیه شده از چرم گاوی
استانداردها : موسسه استاندارد ایران ISIIR
شرکت :
چرم مشهد
برندی برتر در صنعت چرم
متولی محصول : صادرکننده