ورود

صنایع سنگ و معدنیمحصولات سرامیکی

ser
کیفیت و جذابیت در یکجا
استانداردها : موسسه استاندارد ایران ISIIR
شرکت :
pasargad
کاشی و سرامیک پاسارگاد
اولین برند تخصصی لوازم بهداشتی ساختمان
متولی محصول : تولیدکننده
نحوه بسته بندی : بصورت بلوک