ورود

صنایع سنگ و معدنی

liv
اولین تولید کننده شیشه و بلور در ایران
استانداردها : موسسه استاندارد ایران ISIIR
شرکت :
sho
شوگا
اولین تولید کننده شیشه و بلور در ایران
متولی محصول : تولیدکننده
نحوه بسته بندی : بریده شده
sad
پر کاربردترین مصالح ساختمانی
استانداردها : موسسه استاندارد ایران ISIIR
شرکت :
sadid
سدید بتن
تنها واحد ملی نمونه استاندارد استان قم
متولی محصول : تولیدکننده
نحوه بسته بندی : مایع
ser
کیفیت و جذابیت در یکجا
استانداردها : موسسه استاندارد ایران ISIIR
شرکت :
pasargad
کاشی و سرامیک پاسارگاد
اولین برند تخصصی لوازم بهداشتی ساختمان
متولی محصول : تولیدکننده
نحوه بسته بندی : بصورت بلوک