ورود

سایردارو

ProductImage.aspx
شکل و دوز دارویی : 500/400 ميلي گرم; (قرص)
شرکت :
8da7dc51fcef4e894541f7c29586f9cb
داروسازی حکیم
در گذشته با نام ایران لپتی شناخته می شد