ورود

محصولات گیاهیچربی ها و روغن ها

righ
حاوی چربی های اشباع شده
استانداردها : استاندارد حلال
شرکت :
fam
فامیلا
تکمیل سبد خانوار مشتریان
متولی محصول : تولیدکننده
موارد استفاده : خوراکی
نحوه نگهداری : تازه