ورود

صنایع شیمیاییمحصولات عکاسی و سینماتوگرافی

files_lens__8-15-web[w450hmresizeByMaxSize]
زوم بسیار واید
استانداردها : استاندارد ISO
شرکت :
Canon_Logo_350_tcm13-959888
شرکت کانن
عکاسی حرفه ای با کانن
شکل محصول : جامد
متولی محصول : واردکننده
موارد استفاده : کاربردی