ورود

حیوانات و فرآورده های حیوانیچربی ها و روغن ها

rogh
با عطر و طعم بی نظیر
استانداردها : استاندارد حلال
شرکت :
fam
فامیلا
تکمیل سبد خانوار مشتریان
متولی محصول : تولیدکننده
موارد استفاده : خوراکی
نحوه نگهداری : منجمد