ورود

حیوانات و فرآورده های حیوانیتخم پرندگان

cracked-brown-egg
تخم مرغ های بسته بندی شده تلاونگ
استانداردها : موسسه استاندارد ایران ISIIR
شرکت :
telavang
تلاونگ
تولیدکننده انواع تخم مرغ
متولی محصول : تولیدکننده
موارد استفاده : خوراکی
نحوه نگهداری : تازه