ورود

حیوانات و فرآورده های حیوانی

rogh
با عطر و طعم بی نظیر
استانداردها : استاندارد حلال
شرکت :
fam
فامیلا
تکمیل سبد خانوار مشتریان
متولی محصول : تولیدکننده
موارد استفاده : خوراکی
نحوه نگهداری : منجمد
cracked-brown-egg
تخم مرغ های بسته بندی شده تلاونگ
استانداردها : موسسه استاندارد ایران ISIIR
شرکت :
telavang
تلاونگ
تولیدکننده انواع تخم مرغ
متولی محصول : تولیدکننده
موارد استفاده : خوراکی
نحوه نگهداری : تازه