ورود

شركت مهام گستر ايرانيان مفتخر است در سايه توفيق الهي از سال ١٣٨٧ با ورود خويش به عرصه تجارت بين اللمللي راهي نوين و ارزشمندي در اين راستا ازموده و با ايجاد پايگاهي مطمئن در تجارت الكترونيكي

با اهداف :  . افزايش رونق و حمايت از بخش توليد , كار و سرمايه ايراني               
                     اشتغال زايي و كار أفريني مبتكر در راه رشد كار أفرينان داخلي
                         حمايت از توسعه بازار محصولات و خدمات دانش بنيان
                              تسهيل در فروش جهاني محصولات توليدي ايران                                 
                                       افزايش فرصت بازاريابي و فروش محصول
                                            افزايش صادرات كالاي ايراني

و خدمات  :  . اخڈ مجوزهاي لازم جهت صادرات و واردات ايران
                       مشاوره در زمينه صادرات و واردات كالا
                              مشاوره در زمينه ترخيص كالا
                                     معرفي محصول توليدي به دنياي مجازي ماركتينگ
                                              برند سازي كمپاني و محصول توليدي شما در دنياي تجارت
                                                       اخڈ و اعطاي نمايندگي داخلي و خارجي              
                                                              كاهش هزينه هاي تبليغاتي
                                                                   فراهم كردن شرايط مراجعه مجدد مشتري
                                                                        شناسايي مشتريان و طبقه بندي أنها بر اساس رتبه بندي
                                                                             واگڈاري , خريد و يا فروش كمپاني توليدي به سرمايه داران داخلي و خارجي 

نمود خود را صريح و پر مضمون در يك استراتڑي جهاني با مشاوران و افراد كارازموده و مجرب در راه احيا و شكوفايي بهتر اقتصاد ايران در سطح بين المللي معرفي كرده است .
صريحا” اڈعان مي داريم , در سايه رب متعال و استقبال , پشتيباني و استفاده بهينه شما كاربران محترم مطمئنا” اين كمپاني گامهايي فراتر از مرزها را تجربه خواهد كرد .
همچنين  مجموعه پر توان مهام گستر پڈيراي نظرات و پيشنهادات سازنده شما عزيزان خواهد بود.


             با تشكر و احترام
         مديريت شركت مهام گستر